Нови курсове за професионална квалификация в специалност "Социални дейности"

Центъра по хуманитарни науки организира нови курсове за придобиване на професионална квалификация към специалност "Социални дейности":