Нови магистърски програми в ЦИУН

Три нови магистърски програми предлага за учебната 2011/2012 година Центърът по икономически и управленски науки-задочна форма: по „Банков мениджмънт”, „Маркетинг и управление на туристическия бизнес” и „Бизнес проекти и предприемачество”.

И трите програми са съобразени с промените в бизнес средата, нарасналата конкуренция и дават възможност за добра професионална реализация, а две от програмите са пригодени според потребностите и спецификата на конкретни сектори на икономиката.

Повече информация за магистърските програми на БСУ може да намерите тук!