Обучение на фирма "Мусала софт"

Мусала софт в БСУНа 30.10.2013 г. от 16 ч. в зала 218 на БСУ се проведе обучение на студентите от БСУ от водещи специалисти от една от най-големите български софтуерни компании – Мусала софт, в рамките на тяхната инициатива за популяризиране на софтуерната индустрия в образованието. Представени бяха следните основни теми:

1. Стажантски програми на Мусала софт;

2. Работа в екип;

3. Позиции в ИТ компания. Видове проекти, решения и технологии.

Обучението включваше практическа част, по време на която под формата на състезателна игра бяха разгледани етапите на създаване на екип и симулация на успешна работа: разпределяне на роли, изпълнение и следене на поставени задачи, разпределяне на ресурси за изпълнение на последователни и паралелни задачи, документиране на извършения процес и др.

Лектори: Хараламби Хараламбиев - Директор Иновации

Петя Делева - Мениджър Развитие на персонала

Ивайло Кацарков - Ръководител Професионални услуги

Своя опит споделиха студенти от специалност Информатика и компютърни науки в БСУ, които вече преминаха успешно стажантската програма на фирмата.