Очни занятия – първи курс, задочно обучение

Присъствените занятия на студентите от първи курс, задочно обучение започват както следва:

Център Специалност Дата Начален час зала
Център по юридически науки Право 14.09 8 ч. 404
Публична администрация 16.09 14 ч. 224
Център по икономически и управленски науки Финанси 15.09 9 ч. 208
Счетоводство и контрол 15.09 9 ч. 208
Маркетинг 15.09 9 ч. 208
Бизнес администрация 15.09 9 ч. 208
Център по информатика и технически науки Компютърни системи и технологии 16.09 9 ч. 207
Комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници 16.09 9 ч. 207
Център по хуманитарни науки Връзки с обществеността 15.09 8 ч. 214
Журналистика 15.09 8 ч. 214
Социални дейности и консултиране 16.09 14 ч. 218

 

Подробният график на учебните занятия е публикуван в Електронни услуги.

  1. В Електронни услуги, изберете линк Регистрация.
  2. За да се регистрирате, въведете: факултетен номер, ЕГН, личната си електронна поща и парола.
  3. Регистрацията се прави еднократно.След това достъпът до Електронни услуги е с факултетен номер и паролата, въведена при регистрацията.
  4. При технически проблеми, изберетe линк Помощ.

 

Информация за факултетния си номер, както и за семинарната ви група, можете да получите тук.

Ако установите грешка в изписването на личните си данни, можете да се обръщате към Учебен отдел, както следва:

  1. студентите от Центъра по юридически науки – стая 20, Лазарина Георгиева, lazy@bfu.bg
  2. студентите от Центъра по икономически и управленски науки – стая 22, Марияна Атанасова, mariana@bfu.bg
  3. студентите от Центъра по хуманитарни науки – стая 23, Добринка Кирова, dobi@bfu.bg
  4. студентите от Центъра по информатика и технически науки – стая 24, Милена Жечева, m_jecheva@bfu.bg

Студентските книжки ще бъдат готови и раздадени в Учебен отдел до 21.09.