Отбор от ЦЮН с убедителна победа на Национално състезание по решаване на казуси

На 17 април 2010г. се провежда ежегодното Национално състезание по решаване на казуси от областта на гражданското и търговското право, организирано от кръжок по гражданско право към ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”. Състезанието ще бъде оценявано от най-авторитетните представители на юридическата общност в България.

На 10 април 2010г. се проведе предварителен кръг, в който взеха участие 33 отбора от цялата страна, между които четири отбора от специалност „Право” на Юридическия факултет на Бургаския свободен университет. Студентите ни представиха достойно университета.

Отборът от пети курс на сп. „Право” - Таня Алексиева Пеева, Стилиян Стоянов Гюров, Иво Христов Христов и Васил Петков Загорчев - се класира на пето място и продължава в следващия кръг, който ще се проведе на 17 април.

Ръководител на отбора е ст. ас. Красимир Коев.

За повече информация - http://sites.google.com/site/clc2010sofia/home.