Новини

Преподаватели и студенти от БСУ посетиха ЦЕРН

Преподаватели и студенти от БСУ посетиха ЦЕРН

Посещението е с учебна цел и цели запознаване с редица обекти, в които се провеждат експерименти от изследователската програма на центъра, както и специализирани лекции.

Уважаеми настоящи и завършили студенти на Бургаския свободен университет, драги преподаватели и служители, скъпи приятели на университета!

Уважаеми настоящи и завършили студенти на Бургаския свободен университет, драги преподаватели и служители, скъпи приятели на университета!

Желаем ви от сърце много сполуки, лични и професионални победи, здраве и благодат! Щастливи сме, че сте част от нашето многохилядно семейство и се гордеем с вас. Бъдете весели, успешни и много щастливи! проф. д-р Петко Чобанов, Президент на БСУ проф. дпн Галя Христозова, Ректор на БСУ

Уважаеми студенти на Бургаския свободен университет!

Уважаеми студенти на Бургаския свободен университет!

Поздравявам ви със Студентския празник Осми декември! Този празник синтезира в себе си най-ценното от вашата младост и целенасоченост  – това е денят на студентите и студентската дързост и сила, на образоваността и на студентското устремление. Това е вашият най-студентски празник и в паметта на всички вас, които сте прекрачили…

Междууниверситетско състезание за решаване на казуси

Междууниверситетско състезание за решаване на казуси

На 29 април 2012 г. за втори път в БСУ се проведено Междууниверситетско състезание за решаване на казус по гражданско и търговско право. В състезанието взеха участие 8 отбора от четири университета: БСУ, ВСУ "Черноризец Храбър", Великотърновски университет и ЮЗУ. От ВСУ имаше двама преподаватели, от ЮЗУ - трима и…

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова посети БСУ

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова посети БСУ

На среща с ректора проф. дпн Галя Христозова и със зам.-ректора проф. д-р Милен Балтов министър Павлова се запозна с проблемите, които стоят пред частните висши училища в България.

Посланикът на Държавата Израел н.пр. Шаул Камиса Раз посети Бургаския свободен университет

Посланикът на Държавата Израел н.пр. Шаул Камиса Раз посети Бургаския свободен университет

На среща с президента на БСУ проф. д-р Петко Чобанов и със зам.-ректорите проф. д-р Милен Балтов и доц. д-р Евелина Динева посланик Шаул Камиса Раз се информира за двустранните академични връзки и  дългосрочни контакти на Бургаския свободен университет с университети и академични образователни институции от Европа и света.

БСУ със сертификат за качество за Интензивна програма „ЕРАЗЪМ“

БСУ със сертификат за качество за Интензивна програма „ЕРАЗЪМ“

Интензивната програма „Стратегически бизнес решения в рискова и бързопроменяща се среда“ на Бургаски свободен университет беше удостоена със сертификат за качествено изпълнение. Проектът се финансира от Програма „Учене през целия живот“, секторна програма „Еразъм“ на ЕС.

Проф.дфн Калина Лукова получи престижна награда от Съюза на българските журналисти

Проф.дфн Калина Лукова получи престижна награда от Съюза на българските журналисти

Проф. дфн Калина Лукова, преподавател в БСУ, бе удостоена от Съюза на българските журналисти с престижната Годишна награда в категория „Книга“ за своята книга „Литература и медии“.

Тържествено връчване дипломите на Випуск 2014 на БСУ

Тържествено връчване дипломите на Випуск 2014 на БСУ

На 5 декември 2014 година се проведе тържествената промоция на Випуск 2014 на БСУ. Над 400 абсолвенти получиха своите дипломи за завършено висше образование. От тях 13 са отличниците на Випуска, които  бяха удостоени от Ректора със свидетелство за отличие за постигнати високи резултати в обучението и доказан стремеж към…

EVN България заяви работодателски интерес към студенти от БСУ

EVN България заяви работодателски интерес към студенти от БСУ

На среща между ръководството на ЦИТН и EVN България, проведена на  4.12.2014 г. в БСУ, бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между университета и EVN България за обучение на кадри в областта на енергетиката чрез студентски практики, стажантски програми, квалификационна дейност, осигуряване на работни места.