Новини

Изграждане на мрежа за квалификация и обучение на кадри от общинската и областната администрация

На 15.09.2000 г. се проведе годишен семинар по проект ТЕМПУС СЕП 14077 - 99 "Изграждане на мрежа за квалификация и обучение на кадри от общинската и областната администрация", по който БСУ е Контрактор. Координатор на проекта е Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски". В семинара взеха участие представители на българските и чуждестранни…

Въвеждане на алтернативни мерки за третиране на лишени от свобода

Годишна конференция по проект ТЕМПУС 14459 "Въвеждане на алтернативни мерки за третиране на лишени от свобода", 11-12.07.2000 г.

В Аулата на БСУ се проведе тържествената церемония за връчването на дипломите на абсолвентите от випуск 2003.

На 22 май в чест на деня на българската просвета и култура в Бургаския свободен университет се проведе тържествената церемония за връчването на дипломите на абсолвентите от випуск 2003. Специален гост на церемонията беше консулът на Република Турция г-н Мехмет Чънар. Дипломи за придобита магистърска степен получиха 340 абсолвенти от…

Под егидата на Европейския съд на ЕС и Университета в Кеймбридж се проведе международно състезание по право

От 28.04 до 01.05.2000 г. в Любляна, Словения под егидата на Европейския съд на ЕС и Университета в Кеймбридж се проведе международно състезание по право. Представителите на БСУ Катерина Калоянова - IV курс, Венелина Фотева - V курс и съдебните кандидати Петър Бончовски и Христо Минчев достигнаха до полуфинала на…

Съвременни и традиционни подходи на университетското обучение по счетоводство и финанси

Научна конференция "Съвременни и традиционни подходи на университетското обучение по счетоводство и финанси" - 4, 5 и 6 ноември 1999 г., гр. Бургас

Актуални проблеми на българо-турските отношения и тяхната правна регламентация

Българо-турска правна среща "Актуални проблеми на българо-турските отношения и тяхната правна регламентация" 23 октомври 1999 година, гр. Бургас

Колоквиум на Асоциацията на преподавателите по френски език в България

Колоквиум на Асоциацията на преподавателите по френски език в България със сътрудничеството на Френския институт "Новите технологии за информация и комуникация и образованието" - 22 - 23 октомври 1999 година, гр. Бургас. Посетете специално подготвения сайт от Френското посолство в България за преподавателите по френски език.

Научна конференция "модерни тенденции в административното и гражданско право и приватизационни сделки"

Научна конференция "Нови видове договори: модерни тенденции в административното и гражданско право и приватизационни сделки" - 22 - 23 октомври 1999 година, гр. Бургас