Новини

Приключи езиковият курс за чуждестранни студенти в БСУ

Интензивният подготвителен курс по български език за чуждестранни студенти, който стартира на 26.08.2013 г. в БСУ, приключи на 20.09.2013 г., когато зам.-ректорът по МС и НИД проф. дпн Галя Христозова връчи сертификатите на завършилите успешно курса студенти. Проявата е по проект към секторна програма "Еразъм" на Европейската програма „Учене през…

Представяне на нов проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“

На 25 септември (сряда) от 11 часа в КЗ2 на БСУ ще бъде представен проектът „Партньорство между образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда чрез актуализиране на учебните програми в Бургаския свободен университет“ по Схема: BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в…

Нов кастинг за театралното ателие

Уважаеми студенти, за седма година стартира Студентското театрално ателие. След като изиграха блестящо „Криворазбраната цивилизация”, „Суматоха”, „Вагон”, „Римска баня“, „Човекоядката" и спечелиха безброй първи награди, студентите от Театралното ателие дори се включиха в културната програма на Морското казино и освен с представления участват и в ритуала за  бракосъчетания. Една част…

Д-р Соломон Паси и Ричард Дамстра, културен аташе в Посолството на САЩ, посетиха БСУ

Ричард Дамстра, аташе по културните и образователни въпроси към Посолството на САЩ, и д-р Соломон Паси, президент на Българо-американската алумни асоциация и член на Настоятелството на БСУ, посетиха днес Бургаския свободен университет. Визитата е в рамките на кръгла маса, организирана с подкрепата на Атлантическия клуб в България на тема: „Да…

Приключва езиковият курс за чуждестранни студенти в БСУ

Интензивният подготвителен курс по български език за чуждестранни студенти, който стартира на 26.08.2013 г. в БСУ, приключва на 20.09.2013 г., петък, в 15.00 ч. в библиотеката на БСУ, когато ще бъдат връчени сертификатите на завършилите успешно курса студенти. След завършване на курса младежите ще продължат обучението си от тази учебна…

Нова магистърска програма „Стратегически комуникации и медиа мениджмънт“

В ЦХН започва обучение по нова магистърска програма „Стратегически комуникации и медиа мениджмънт“. За обучението са привлечени водещи специалисти от практиката и академични преподаватели, като проф. Петранка Филева – СУ „Св. Кл. Охридски“ (Медиа мениджмънт), Радина Ралчева (Репутационен мениджмънт) , д-р Александър Христов – председател на БДВО (Стратегически комуникации), д-р…

Проф. д-р Петко Чобанов е новият председател на Асоциацията на частните висши училища в България

Изборът му беше направен от Общото събрание на Асоциацията на частните висши училища в България, проведено на 14.09.2013 г. В нея членуват всички легитимни частни висши училища в България: Американският университет в България; Нов български университет; Варненският свободен университет; Бургаският свободен университет; Международното висше бизнес училище в Ботевград;  Европейският колеж…

БСУ приключи проекта „Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти в медийния език на пресата в България”

Приключи първият проект, спечелен от Бургаския свободен университет, финансиран от фонд „Научни изследвания” на МОН, на обща стойност 600 000 лева. Проф. дпн Галя Христозова, ръководител на проекта „Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти в медийния език на пресата в България”, и екипът, съставен от университетски преподаватели, представиха резултатите от тригодишното научно…

Студенти от 7 страни се обучават в БСУ

За седми пореден път Бургаският свободен университет спечели проект по секторна програма „Еразъм“ към програмата „Учене през целия живот“ за организиране на интензивен подготвителен курс по български език за чуждестранни Еразъм студенти. Проектът стартира на 26 август с официално откриване от зам.-ректора по НИД и МС на БСУ проф. дпн…

Студенти от Германия, Франция, Испания, Швеция, Полша, Унгария и Словакия ще се обучават в БСУ

За седми пореден път Бургаският свободен университет спечели проект по Секторна програма „Еразъм“ към Програмата „Учене през целия живот“ за организиране на интензивен подготвителен курс по български език за чуждестранни Еразъм студенти. Курсът е с продължителност 1 месец. Студентите ще се обучават по 6-7 часа дневно, като през останалото време…