Новини

Всеки студент на БСУ може да се регистрира и положи практика, за която ще получи 480 лв.

Всеки студент на БСУ може да се регистрира на платформата http://praktiki.mon.bg/sp/ в подплатформата за студенти и да положи практика, за която, след успешното й приключване ще получи 480 лв. Финансирането е по Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики” и е за практика от 240 ч., при регистриран в платформата работодател.  След вашата…

Катедра “Маркетинг” в БСУ отбеляза своята 15-годишнина

На 15.06.2013 г. катедра “Маркетинг” в Центъра по икономически и управленски науки на Бургаския свободен университет отбеляза своя 15-годишен юбилей, на който събра голяма част от маркетинговата общност на България начело с ръководителите на катедрите по маркетинг на УНСС, Икономически Университет - Варна и СА „Д. Ценов”- Свищов. На честването…

Старт на възможността студентите да се регистрират и кандидатстват по Проект „Студентски практики”

От 17 юни 2013 г., всички действащи студенти в Република България ще имат реалната възможност да кандидатстват и започнат практика при работодател, свързана с професионалното направление в което се изучават. Финансирането е по Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики”, с което на студентите практиканти се осигурява възможността за практика от 240 ч.,…

Приключи международното обучение по масови комуникации и социални медии

С много вълнение и малко тъга приключи международният проект „Европейски аспекти и национални практики на PR 2.0”, който се проведе в Бургаския свободен университет.  Проектът беше изключително успешен и полезен, както за студентите, така и за преподавателите. Обучението се извършваше предимно чрез кратки лекции и интензивни уъркшопове. Акцентът бе върху…

Стартира проектът „Европейски аспекти и национални практики на PR 2.0“ със студенти от 4 държави

Съвременни подходи в обществените комуникации представят в БСУ  Бизнесът принадлежи на клиентите С лекция по „Реклама 2.0” стартира проектът „Европейски аспекти и национални практики на PR 2.0”. Интензивното обучение по онлайн връзки с обществеността в БСУ се осъществява за първи път в България и цели участниците да развият умения и…

Стипендиите са изплатени

  Стипендиите за летния семестър на учебната 2012-2013 г. по проект „Студентски стипендии” по ОП „Развитие на човешките ресурси” са преведени по банковите сметки на класираните студенти. Изплатени са общо 92 400 лв. за 154 стипендии за успех и 10000 лв. за 50 специални стипендии.  

Програма

Международна научна конференция „Знанието – традиции, иновации, перспективи“ 14-15 юни 2013 г. ПРОГРАМА   14 юни 2013 г., петък 12.00 – 14.00 Регистрация на участниците 14.00 – 14.20 Откриване на конференцията зала “Изток” 14.20 – 15.00 Пленарeн доклад  „Технологичното развитие и икономическият просперитет“ - Академик Стефан Воденичаров, председател на БАН…

Готово е изданието от Студентското научно творчество 2013 г.

Сборникът с публикациите от прегледа на Студентското научно творчество 2013 г. е готов. Всички студенти от БСУ, които имат разработки, могат да получат екземпляри от Ивелина Матева, стая 213 на БСУ. Студентите от другите ВУ могат да се обадят на тел. 056 900 590 – Ивелина Матева, за информация или…

БСУ с нов спечелен проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Нов проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ спечели Бургаският свободен университет /ДО1-495/03.12.2012 г. / Проектът е със заглавие „Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО) - възможност за учене през целия живот“. Целта на проекта е  Изграждане на Университетски център за електронни форми…

Научна конференция с международно участие "Знанието – традиции, иновации, перспективи"

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ "Знанието – традиции, иновации, перспективи" 14-15 юни 2013 г.     Бургаският свободен университет организира провеждането на научна конференция с международно участие. Програма Научни направления: Икономика, финанси и инвестиции Маркетинг и управление Обществени комуникации (журналистика и връзки с обществеността) и филология* Социални дейности и педагогика Право…