Новини

Успешно приключи международната програма по стратегическо управление в БСУ

На 15.07.2014 г. в Бургаския свободен университет проф. дпн Галя Христозова връчи сертификати на тридесет и тримата успешно завършили Интензивната  Eразъм програма „Стратегически бизнесрешения в рискова и бързопроменяща се среда”(2013-ERA-IP-2/24.07.2013). В продължение на петнадесет дни по проект по Програма „Учене през целия живот“, Секторна програма „Eразъм” - Интензивни програми, тридесет…

Връчване на сертификати по проекта „Стратегически бизнесрешения в рискова и бързопроменяща се среда”

На  15.07.2014 г., вторник, в Бургаския свободен университет ще бъдат връчени сертификатите на 33-ма студенти, завършили успешно програмата по проекта „Стратегически бизнесрешения в рискова и бързопроменяща се среда” по Програма „Учене през целия живот“, Секторна програма „Eразъм” - Интензивни програми (2013-ERA-IP-2/24.07.2013) I , с ръководители доц. д-р Мария Нейчева и…

Всеки студент на БСУ с шанс да спечели до 20 000 лв. за стартиране на собствен бизнес

Министерство на икономиката и енергетиката обявява Национален конкурс за насърчаване на иновационната активност на младите хора в България чрез реализиране на проекта “ТЕХНОСТАРТ“. Целта на проекта е да се подпомогнат младите хора да започнат собствен бизнес в най-ранен етап като им се предостави безвъзмездна финансова помощ в размер до 20…

В БСУ стартира международна програма по стратегическо управление

На 3.07.2014 г. в Бургаския свободен университет стартира проектът „Стратегически бизнесрешения в рискова и бързопроменяща се среда” по Програма „Учене през целия живот“, Секторна програма „Eразъм” - Интензивни програми (2013-ERA-IP-2/24.07.2013). На откриването бяха ректорът на БСУ проф. дпн Галя Христозова, заместник-ректорите проф. д-р Милен Балтов и доц. д-р Евелина Динева,…

90-годишен юбилей на чл. кор. проф. Александър Янков, член на Настоятелството и „Доктор хонорис кауза на БСУ”

Проф. Александър Янков е най-известният български юрист в света по морско право. Бил е съдия в Международния трибунал по морско право в Хамбург и президент на неговата Камара по споровете относно опазването на морската среда, председател на  Комисията по международно право на ООН в Женева (1977-1996 г.), един от учредителите…

БСУ с уникален проект за Южна и Източна Азия

Бургаският свободен университет спечели уникален проект за образователен и научен обмен със страните от Южна и Източна Азия. Наименованието на проекта е „Умната връзка Юг-Изток-Запад: мобилност за изследвания, знания и иновации в мрежа”, а тематиката касае използването на „умни” технологии в подкрепа на предприемачеството, транспорта, агробизнеса, туризма и енергетиката в…

БСУ влиза в системата на SmartPoint

Бургаският свободен университет стана първият университет със свой QR-код в системата на SmartPoint. От следващата учебна година възпитаниците на висшето училище ще имат още едно удобство, благодарение на иновативното мобилно приложение. Един от основните приоритети, записани в мисията на университета, е да  налага високи стандарти за работа и общуване, като…

Прием на кандидат-студенти в БСУ

Продължава приемът на кандидат-студенти след средно образование по специалностите: Център по юридически науки Право Публична администрация Център по хуманитарни науки Връзки с обществеността Журналистика Социални дейности и консултиране Обществени комуникации и социална психология Психология Център по икономически и управленски науки Финанси Счетоводство и контрол Маркетинг Бизнес администрация Международни икономически отношения…

Прием на кандидат-студенти в БСУ – до 20 юни

Започна приемът на кандидат-студенти след средно образование по специалностите: Център по юридически науки Право Публична администрация Център по хуманитарни науки Връзки с обществеността Журналистика Социални дейности и консултиране Обществени комуникации и социална психология Психология Център по икономически и управленски науки Финанси Счетоводство и контрол Маркетинг Бизнес администрация Международни икономически отношения…

20 чуждестранни студенти от БСУ завършиха курс по български език

Ректорът на БСУ проф. дпн Галя Христозова връчи официално днес удостоверенията на чуждестранните студенти, завършили успешно подготвителен едногодишен курс по български език. Студентите са от: Казахстан; Русия; Татарстан; Турция; Сирия. След успешно положения изпит за владеене на българския език студентите ще продължат обучението си в БСУ по избраната от тях…