Новини

Студенти от ЦХН към БСУ печелят награди от престижен научен форум

Студентките от Бургаския свободен университет -  специалност Журналистика, Ива Янкова и Павлина Райчева, участваха с доклади в Шестнадесетата национална научна конференция за докторанти, студенти и средношколци, посветена на 100-годишнината от смъртта на П. К. Яворов. Конференцията беше организирана от Филологическия факултет на Пловдивския университет „П. Хилендарски“ и се проведе на…

Панорама на средното образование в БСУ

Бургаският свободен университет има честта да домакинства на поредното издание на Панорама на средното образование в Бургас. Традиционно събитието се организира от Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Бургас и цели да помогне на кандидат-гимназистите и техните родители в избора на средно училище. Събитието събира на едно място училищата в…

Студентите от БСУ обсъдиха интеграцията в ЕС

За втори път в Бургаския свободен университет през тази пролет се проведе съвместно събитие с Европейския институт в България по проект „Участие, лидерство и взаимодействие с младите днес”. По този проект Европейският институт работи съвместно с Бургаския свободен университет, СУ ”Климент Охридски”, Нов български университет, Русенския университет. Срещата откри госпожа…

Връчване на удостоверенията на успешно приключилите практиките си студенти

На 15 май от 16.00 ч. в зала 207 на Бургаския свободен университет ще бъдат връчени удостоверенията за проведена практика на студентите от БСУ по проект BG05PO001 - 3.3.07-0002 “Студентски практики”. Удостоверенията са издадени от Министерството на образованието и науката и Бургаския свободен университет. На събитието са поканени всички студенти,…

Всички формуляри за стипендии са обработени

Проверете в сайта на проекта http://eurostipendii.mon.bg/ какъв е статусът на формулярите, които се подали. Ако статусът е: Потвърден – означава, че отговаряте на условията и ще участвате в класирането. Потвърден все още не означава класиран. Класирането ще бъде направено на 20 май. Отказан – означава, че не отговаряте на условията…

Четвърто междууниверситетско състезание за решаване на казус по гражданско право в БСУ

На 26 април 2014 г., в БСУ за четвърти път се проведе Междууниверситетско състезание за решаване на казус по гражданско право. Повод за организирането на първото издание през 2011 г., беше желанието на тогавашни студенти от БСУ да участват в честно организирано състезание, в което представители на различни университети да…

Ден на Европа и приятелството в БСУ!

На 9 май в Бургаския свободен университет беше отбелязан Денят на Европа. От 10.00 ч., в зала 207 на БСУ се състоя дискусия под надслов „Студенти говорят на студенти за Европа”. Освен споделения опит на студентите от БСУ за мобилности в университети на други държави от ЕС, беше представена широка…

Министърът на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова посети БСУ

„Поздравявам ръководството на Бургаския свободен университет за амбицията и отговорността към българското висше образование. Постигнали сте високо качество и успехи в една от най-важните области на човешката реализация – повишаване образователното равнище на нацията в интерес на нейния просперитет”- каза министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова при посещението…

Ден на Европа и приятелството в БСУ

На 9 май в Бургаския свободен университет под мотото - Ден на Европа и приятелството, ще се проведат две събития. Освен „Студенти говорят за Европа”, ще се състои среща с чуждестранните студенти и курсисти, изучаващи български език, техни семейства и приятели. Тази среща ще се проведе от 15.30 ч. в…

Вечер на специалностите в ЦИТН