Първа награда за наш студент на национален преглед на студентско творчество

Студентът Кристиян Каракашев от трети курс, специалност “МАРКЕТИНГ” на ЦИУН, спечели I-во място на Националния преглед за студентско творчество в Техническия университет в гр. Варна - секция за икономисти, който се проведе на 5.05.2006 год. Темата на доклада му е “Алтернативни възможности за оценка и прогноза на жизнения цикъл на продукт”. Научни консултанти на разработката са гл.ас. Д. Лазаров и ст.ас. А. Луизов от ЦИУН.