Първият Ректор проф. Данаил Бончев поздравява БСУ за неговата 20-годишнина

До Професор Д-р Петко Чобанов

Президент на Бургаския Свободен Университет

Уважаеми Професор Чобанов,

Моля приемете, заедно с цялото академично тяло на университета, моите най-сърдечни поздравления по случай 20-годишнината на Бургаския Свободен Университет. Тези, които положиха основите на университета могат само да се гордеят с това, което е днес БСУ, с това което Вие лично, ръководството на университета, и всички преподаватели и студенти сътворихте през тези години. Утвърждаването на БСУ в семейството на европейските университети, прекрасната нова сграда, и хилядите подготвени млади специалисти, са гордост за нашия роден Бургас и България.

МНОГАЯ ЛЕТА и нови успехи!

Искрено Ваш

Данаил Бончев - дхн, член-кореспондент на БАН, Професор и Директор на научните изследвания по биоинформатика, Център за изследване на биологичната сложност, Виржиния Комънуелт Юнивърсити, Ричмонд, САЩ

Първи Ректор на Бургаския свободен университет