Подновява се сключването на договори по проект „Студентски практики”

От 26 май 2014 г. Бургаският свободен университет подновява сключването на договори със студенти, работодатели и ментори за провеждане на платени практики по проект „Студентски практики”. Частично са възстановени първоначално заложените брой практики, а срокът за провеждането им е удължен до края на календарната година.

Студентите, които са регистрирани, избрали са практика и са потвърдени от работодател и имат академичен наставник, който е потвърдил практиката, трябва да разпечатат и да представят в БСУ договор за практика в три екземпляра. Срокът за провеждане на практиката, който е елемент от договора, може да започва не по-рано от 09.06.2014 г., а работодателят да коригира заложените вече графици.

За студенти, на които предстои тепърва да се регистрират и да кандидатстват по обяви за практика - информация на платформата на проекта http://praktiki.mon.bg/sp/ и инструкция от БСУ.

Успех на всички наши студенти и работодатели!