Подписано споразумение с Тракийския университет в Одрин

Договор с ОдринБСУ подписа двустранно споразумение с Тракийския университет в Одрин за обмен на студенти и преподаватели в областта на икономическите и управленските науки. Целта е да се разшири и задълбочи съвместната дейност и сътрудничеството между двата университета по програма Еразъм. Предвижда се обмен на преподаватели, служители и студенти, разработки на съвместни проекти, провеждане на квалификационна дейност.

Документът беше подписан от проф. д-р Йенер Йорук, Ректор на Тракийския университет в Одрин, който посети БСУ, придружаван от екипа си, работещ по международни проекти. От наша страна споразумението беше подписано от Ректора проф.д-р Васил Янков. Предвижда се разработка на съвместен проект по програма Еразъм - организиране на Интензивна програма на тема: „Управленски решения в рискова и бързопроменяща се среда” в партньорство с университети в Испания, Чехия, Португалия и Унгария. Предстои и разработване на магистърски програми от наши преподаватели и реализиране на обучение на студенти от Тракийския университет.

Договор с ОдринБургаският свободен университет работи по Програма Еразъм от 2002 година. Има подписани договори и изпраща студенти и преподаватели в над 20 университета от: Португалия; Шотландия; Полша; Германия; Испания; Франция; Гърция и др. Студентите от БСУ, завършили първата година от следването си, могат да осъществят период на обучение между 3 и 12 месеца в друга европейска държава. Желаещите преминават през вътрешна селекция в БСУ. Студентската мобилност с цел обучение по програма Еразъм осигурява финансиране на периода на мобилността, освобождаване от академични такси в приемащия университет, интензивни езикови курсове, академично признаване на резултатите от обучението по време на Еразъм мобилността.