Посланикът на Република Германия у нас - гост на БСУ

За първи път в своя мандат Посланикът на Република Германия у нас н. пр. д-р Харалд Киндерман посети Бургаския свободен университет. Той се придружаваше от Вилхелм Краус, президент на Германо-българската Индустриално – търговска камара и от г-н Димитър Събков – управител на Дарс-ауто. Гостите бяха посрещнати от Ректора проф. д-р Петко Чобанов и Зам.-ректора доц. д-р Галя Христозова.

Н. пр. д-р Киндерман се информира за двустранните академични връзки и дългосрочни контакти на Бургаския свободен университет с университети и академични образователни институции в Германия, с които университетът има подписани протоколи и споразумения за сътрудничество. Той изрази надежда, че тези контакти ще се разширят и задълбочат с присъединяването на България към Европейския съюз и налагането на европейските стандарти в областта на висшето образование.

На срещата стана ясно, че Бургаският свободен университет, като най-голямата образователна институция в Югоизточна България, ще участва през пролетта в организирането на Ден на Германия в Бургас. Проявата ще включва различни културни събития, бизнес-срещи и семинари.

Посланикът се разписа в почетната книга на Бургаския свободен университет.