Практически семинар за обучение на преподаватели в правни клиники

На 21-ви и 22-ри октомври 2005 година в Бургаския свободен университет се проведе практически семинар за обучение на преподаватели в правни клиники от юридическите факултети в страната. Участие взеха асистенти от СУ “Св. Климент Охридски”, ПУ “Паисий Хилендарски”, Нов български университет, УНСС, РУ “Ангел Кънчев”, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, ВСУ “Черноризец Храбър”, Технически университет- Варна, ЮЗУ “Неофит Рилски”- Благоевград и разбира се домакините БСУ. На срещата присъстваха представители на Институт “Отворено общество” и ABA- CEELI. Семинарът бе организиран от Американската асоциация на юристите/Правна инициатива за Централна Европа и Евразия (ABA-CEELI), Институт “Отворено общество”-София и Правната клиника към Бургаския свободен университет. За гост-лектор на семинара бе поканена д-р Агнеш Ковър – клиничен преподавател в Университета ELTE в Будапеща, Унгария.