Представяне на нов проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“

На 25 септември (сряда) от 11 часа в КЗ2 на БСУ ще бъде представен проектът „Партньорство между образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда чрез актуализиране на учебните програми в Бургаския свободен университет“ по Схема: BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”.  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът се реализира от БСУ в партньорство с Община Бургас и Бургаската търговско-промишлена палата.

Екипът на проекта отправя покана към всички преподаватели, които не са присъствали на пресконференцията на 25.07.2013 г.