Представяне на резултатите по Проект BG EIF 2011/01-04.04

Пресконференция БСУНа 25 юни 2013 г. в Бургаския свободен университет се проведе пресконференция за преставяне на резултатите на Проект BG EIF 2011/01-04.04 „Методика за изследване, измерване и анализ на разминаванията между интеграционните очаквания на имигрантите,  граждани на трети държави (ГТД) и възприемането им от българското общество”. На събитието присъстваха ректорът на БСУ – проф.д-р Васил Янков, зам.ректорът по на НИД и МС – проф.д-р Галя Христозова, зам.деканът на ЦИУН – проф.д-р Лина Анастасова, преподаватели и студенти от университета. Интерес към представената методика проявиха и представители на държавни, общински и нестопански организации – сектор „Миграция” към ОД на МВР – Бургас, Община Бургас, РИО – Бургас, Агенция по заетостта – Бургас, БЧК към Областен съвет Бургас, Община Средец, Информационен център за имигранти (ИЦИ) Бургас. От страна на медиите за отразяване на пресконференцията присъстваха журналисти от RN-TV, БГ Топ новини Бургас, вестниците „24 часа” , „Труд”, „Компас” и др.

Пресконференцията беше открита от проф. д-р Васил Янков. Ръководителят на проекта – доц. д-р Галина Куртева престави цялостната работа на екипа. По отношение на съдържанието на методиката думата имаха експертите – проф.д-р Николай Колев и гл.ас. Деян Лазаров, който представи на аудиторията възможностите на софтуера, който е специално разработен за прилагане на методиката. В пресконференцията се включиха и част от студентите от БСУ, работили като анкетьори за целите на полевото тестване.

Екипът получи поздравления за успешното реализиране на проекта и за създаването на уникална не само за България, но и за Европейския съюз методика.