Преподавател от БСУ - лектор по програма "Еразъм" в Прага

От 2009 година ЦИУН на БСУ има договори по програмата Еразъм с нови два университета в страни от Европейския съюз- Чехия и Естония.

Първият гост-лектор по новия договор с Висшето училище по икономика и мениджмънт в Прага беше доц. д-р Лина Анастасова от ЦИУН, която изнесе лекции по маркетинг пред студенти от 3ти курс в този университет в края на м. септември.