Преподавател от БСУ в Национално жури

la

Зам.-деканът по Учебна и международна дейност на ЦИУН доц. д-р Лина Анастасова бе поканена и участва за 5-ти път в Журито на Филм Феста „На източния бряг на Европа” в рамките на VIII-то Международно изложение на културния туризъм, което се проведе от 14-16. 04. в град Велико Търново. Във Филм Феста се състезават филми, ТВ-предавания и клипове за популяризиране на туристически продукти и дестинации с потенциал за културен туризъм.