Преподаватели и студенти от БСУ посетиха ЦЕРН

Преподаватели и студенти от БСУ посетиха ЦЕРН

Преподаватели и студенти от БСУ посетиха ЦЕРН


На 30 и 31 октомври 2014 г. студенти и преподаватели от Центъра по информатика и технически науки към Бургаския свободен университет посетиха с учебна цел „Големия адронен колайдер”. Колайдерът се намира в Европейския център за ядрени изследвания ЦЕРН в Женева и стъпва на териториите на Швейцария и Франция.
В програмата се включиха 17 настоящи и няколко бъдещи студенти от БСУ, както и колеги от Регионалния инспекторат по образованието - Бургас.  При посещението си в ЦЕРН те изслушаха специализирани лекции и посетиха редица обекти, в които се провеждат експерименти от изследователската програма на центъра.
ЦЕРН е основан на 29.09.1954 г., а България е пълноправен член от 1999 г. Български учени активно работят в изследователските програми на центъра. На 30.04.1993 г. там се ражда и световната мрежа Internet, без която съществуването на съвременния свят е немислимо. В ЦЕРН се работи и по създаването на технологии за използване на нетрадиционни възобновяеми енергийни източници за съвременната енергетика.

Tech1.JPG
Tech4.JPG
IMG_1593.jpg