Пресконференция на Ректора на БСУ проф. дпн Галя Христозова

Пресконференция на ректора на БСУРекторът на БСУ проф. дпн Галя Христозова представи новото академично ръководство на пресконференция днес. Зам.-ректори са доц. д-р Евелина Динева и проф. д-р Милен Балтов. Дека на ЦЮН е проф. д-р Момяна Гунева, на ЦИУН – проф. д-р Васил Янков, на ЦИТН – доц. д-р Радостин Долчинков и на ЦХН – доц.д-р Мария Алексиева.

Някои акценти в Мандатната програма за дейността на академичното ръководство,  насочена към устойчиво развитие на университета в периода 2014-2018 година, новите специалности в бакалавърските и магистърските програми в редовна и задочна форма на обучение, условията за кандидатстване, квалификационните курсове и програми, възможностите за студентски стажове и кредитиране са част от темите, които бяха дискутирани на пресконференцията.

Основната цел на програмата на ръководството е да съхрани и разшири позициите на БСУ като желано и търсено висше училище за подготовка на бакалаври, магистри и докторанти, да активизира квалификационната дейност и да затвърди позициите на университета като образователен, научен, квалификационен, международен и културен център.

Пресконференция на ректора на БСУПрез новата учебна година университетът ще осъществи прием в 12 утвърдени и 8 нови бакалавърски програми, между които: Психология; Икономика и маркетинг на туризма; Софтуерно инженерство; Приложна информатика и мултимедия и др. Предлагат се 34 магистърски програми, половината от които нови: Мултимедийни технологии; Информационна сигурност; Администрация и управление на националната сигурност; Стратегически комуникации и медия мениджмънт; Финансов PR  и др.

От тази учебна година ще се осъществи прием по 2 докторски програми – Информатика и Организация и управление на социалните дейности.

Една от приоритетните задачи на ръководството е да развива и утвърждава социалната политика в университета. 20% от студентите с  най-висок успех получават стипендии от 600 до 800 лв. на семестър. Всеки студент на БСУ  в редовна и в задочна форма на обучение, в бакалавърска или в магистърска програма получава възнаграждение от 480 лева за практика във фирма и или институция. Студентските кредити са регламентирани от Закона за студентското кредитиране, изцяло гарантирани от държавата, нисколихвени (7%), без никакви такси за обслужване и с начало на изплащане едва година след края на следването. При раждане на 2 деца в периода на следването и 5 години след това кредитът се опрощава.

При  ранно записване студентите ползват 5% намаление от семестриалната такса.