Пресконференция по проект "Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при БСУ – възможност за учене през целия живот”

Нов проект в БСУ

UCDO BFUБургаският свободен университет ще представи проект за изграждане на Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги.

Центърът ще дава възможност на студенти – настоящи и бъдещи, да съвместяват едновременно по гъвкав начин следването в избраната специалност с трудовите си ангажименти.

Проектът е пряко обвързан и с Областната стратегия за развитие на Област Бургас 2005-2015 г.

Повече информация за дейностите по проекта ще бъде представена на пресконференция, организирана от екипа на проекта.

Пресконференцията ще се проведе на 07.02.2013 г. от 13.00 часа в зала КЦ2 на Бургаския свободен университет.

Проектът „Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО) – възможност за учене през целия живот” е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”.