Презентация и обучение на фирма "Мусала софт"

На 30.10.2013 г. от 16 ч. в зала 218 на БСУ ще се проведе обучение на студентите от БСУ от водещи специалисти от една от най-големите български софтуерни компании – Мусала софт. Ще бъдат представени следните основни теми:

1. Стажантски програми

2. Работа в екип

3. Позиции в ИТ. Видове проекти, решения и технологии

Обучението ще включва и практическа част с представяне на особеностите на провеждането на интервю за работа в софтуерна компания.

Лектори:

Хараламби Хараламби - Директор Иновации

Петя Делева - Мениджър Развитие на персонала

Ивайло Кацарков - Ръководител Професионални услуги

Своя опит ще споделят и студенти от специалност Информатика и компютърни науки в БСУ, които вече са преминали успешно стажантската програма на фирмата.