Презентация на проф. д-р инж. Никола Орлоев

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

Център по информатика и технически науки

 

ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ИКОНОМИКАТА НА ЗНАНИЕТО.

Визия, концепции и стратегии в Духа на The Thinkers 50 - най-влиятелните съвременни мислители - management guru's

Презентация на проф. д-р инж. Никола Орлоев

 

20.11.2013 г. /сряда/, 16 - 18 ч. Зала: 431

Презентация пред колегиума на ЦИТН на тема:

"УНИВЕРСИТЕТСКА СТРАТЕГИЯ. ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ИКОНОМИКАТА НА ЗНАНИЕТО. Знание. Креативност. Иновации."

 

21.11.2013 г. /четвъртък/, 14 - 16 ч. Зала: 431

 Презентация за млади университетски преподаватели, изследователи и докторанти на тема:

"УНИВЕРСИТЕТСКИЯТ ПРЕПОДАВАТЕЛ. Мисия и дълг в Alma Mater."

 

22.11.2013 г. /петък/, 10 - 13 ч. Кабинет: 409

Индивидуално събеседване, обсъждания и консултации по конкретни идеи, концепции, техники, стратегии, авторски книги и др. като:

1. Университетско обучение по система "НОРЛО"  за ефективно креативно-иновационно мислене - за всички специалности.

2. Принципи на "университет за един човек".

3. Стратегията за ПРЕДпредприемачество - за всички специалности.

4. Курс по "Методика на научно-изследователската дейност" - за млади преподаватели  и докторанти.

5. Нова специалност "Технология на креативността и иновациите" - факултативно обучение за студенти  от всички специалности.