Прием на кандидат-студенти – до 11 октомври

Продължава приемът на кандидат-студенти след средно образование по специалностите:

Център по юридически науки

Център по хуманитарни науки

Център по икономически и управленски науки

Център по информатика и технически науки:

Повече информация за специалностите можете за видите тук!

Кандидатстване:  до 11 октомври в стая 19 на БСУ.

За информация: 056 900 449, 056 900 419, 056 900 400, priem@bfu.bg