Прием на кандидат-студенти в БСУ – до 20 юни

Започна приемът на кандидат-студенти след средно образование по специалностите:

Център по юридически науки

 • Право
 • Публична администрация

Център по хуманитарни науки

 • Връзки с обществеността
 • Журналистика
 • Социални дейности и консултиране
 • Обществени комуникации и социална психология
 • Психология

Център по икономически и управленски науки

 • Финанси
 • Счетоводство и контрол
 • Маркетинг
 • Бизнес администрация
 • Международни икономически отношения
 • Икономика и маркетинг на туризма

Център по информатика и технически науки:

 • Комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници
 • Компютърни системи и технологии
 • Комуникационна техника и компютърни мрежи
 • Информатика и компютърни науки
 • Софтуерно инженерство
 • Електроснабдяване и електрообзавеждане
 • Приложна информатика и мултимедия

Повече информация за специалностите можете за видите тук!

Матури и приемни изпити:

 • За всички специалности с изключение на „Право” студенти се приемат с матури по: български език и литература, чужд език, математика, история, география, физика. За сп. „Право” приемните изпити са по история на България и по български език
 • Предстоящите приемни изпити са:

          История на България – на 21 юни

          Български език – на 22 юни

          СТОП тест – на 21 юни

Кандидатстване: до 20 юни в стая 19 на БСУ.

Записване на приетите: до 16 юли, с отстъпка 5% от първата семестриална такса или на две равни вноски.

За информация: 056 900 449, 056 900 419, 056 900 400, priem@bfu.bg