Прием след септемврийската сесия на матурите – до 30 септември

Документи за кандидатстване могат да се подават: В БСУ, стая 19, всеки работен ден от 8.30 до 17 часа. 

Необходими документи:

  • Формуляр за кандидатстване (от книжарницата в БСУ)
  • Диплома за средно образование – копие и оригинал за сверка или удостоверение от средното училище.

Таксата за кандидатстване се внася в офиса на ТБ „Алианц България” в БСУ.  

Кандидат-студентите, участващи в класирането с оценка, трансферирана от друг ВУЗ, трябва да представят и служебна бележка, издадена от университета, в който са положени приемните изпити.  

С оценка от матура може да се кандидатства за всички специалности с изключение на „Право”. Приемът за специалност „Право” става с приемни изпити по история и български език. 

Класирнето  и записването стават веднага след подаване на документите. 

Новоприетите студенти могат да се запознаят с условията за държавно-гарантирано кредитиране тук

Кандидат-студентите, които не са положили успешно държавен зрелостен изпит (матура) могат да получат информация относно приема на курсисти на тел. 900 449 или 900 419.