Прием в магистърски програми

Прием в магистърски програми по специалностите:

Център по юридически науки

Център по хуманитарни науки

Център по икономически и управленски науки

Център по информатика и технически науки:

Срок на обучение:

http://www.bfu.bg/index.php?q=node/1793

  • Срокът на обучение е една година за завършили същото направление или специалност
  • Подробна информация за съдържанието на програмите

Семестриални такси

  • Едногодишно обучение – 920 лв.
  • Двугодишно обучение – 850 лв. за първата година, 920 лв. за втората.

Записване:  в стая 19 на БСУ.

Студентите, завършили ОКС „Бакалавър” и спец. „Право” в БСУ през последните две години и записани в Магистърски програми на БСУ, заплащат семестриална такса за първия семестър, намалена с 20%.