Приключи езиковият курс за чуждестранни студенти в БСУ

Езиков курс БСУИнтензивният подготвителен курс по български език за чуждестранни студенти, който стартира на 26.08.2013 г. в БСУ, приключи на 20.09.2013 г., когато зам.-ректорът по МС и НИД проф. дпн Галя Христозова връчи сертификатите на завършилите успешно курса студенти.

Проявата е по проект към секторна програма "Еразъм" на Европейската програма „Учене през целия живот“, спечелен за седми пореден път от университета. За последните шест години над 90 студенти от Франция, Италия, Германия, Испания, Финландия, Полша, Австрия, Чехия, Унгария, Естония и Турция завършиха същия курс по този проект.Езиков курс БСУ

Студентите се обучаваха по 6-7 часа дневно, като през останалото време имаха възможност да се запознаят с българския национален бит и култура, с исторически и природни забележителности в Бургаския регион. Курсът завърши с изпит, а участниците получиха 9 кредита и международен сертификат.

След завършване на курса младежите ще продължат обучението си един семестър в български висши училища – Софийския университет, УНСС София, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Техническия университет София, ВСУ „Черноризец Храбър“ и др.