Приключва езиковият курс за чуждестранни студенти в БСУ

Интензивният подготвителен курс по български език за чуждестранни студенти, който стартира на 27.08.2012 г. в БСУ, приключва на 21.09.2012 г., петък, в 15.00 ч. в библиотеката на БСУ, когато ще бъдат връчени сертификатите на завършилите успешно курса студенти.

Проявата е по проект към секторна програма "Еразъм" на Европейската програма „Учене през целия живот“, спечелен за шести пореден път от университета. За последните пет години над 80 студенти от Франция, Италия, Германия, Полша, Австрия, Чехия, Унгария, Испания, Финландия, Естония и Турция завършиха същия курс по този проект.

Студентите се обучаваха по 6-7 часа дневно, като през останалото време имаха възможност да се запознаят с българския национален бит и култура, с исторически и природни забележителности в Бургаския регион. Курсът завършва с изпит, а участниците получават 12 кредита и международен сертификат.

След завършване на курса младежите ще продължат обучението си един семестър в български висши училища – Софийския университет, УНСС София, Медицинския университет София, Югозападния университет в Благоевград, Икономическия университет - Варна, Русенския университет, Шуменския университет и др.