Признат изследователски успех на наши студенти в магистърска степен

uspehС най-високите награди сред представителите на всички университети, извън домакина УНСС – две трети места, бяха отличени нашите студенти от магистърска степен – Росица Робева – „Право” и Алекси Алексиев – „Финанси” на Международна научна студентска конференция на тема “ЕВРОПЕЙКИ СЪЮЗ 2020”. Тя се проведе на 9 ноември 2010 г. в Университета за национално и световно стопанство и бе откриване от Министъра на икономиката, енергетика и туризма г-н Трайков.

Личните качества (не на последно място борбеността) и приложния характер на демонстрираните изследвания са впечатлили както колегите им от страната, така и международните участници. Темата на доклада на Росица Робева е „Мотивационни и ценностни бариери пред предприемачеството”, а на Алекси Алексиев– „Фактори за стартиране на собствен бизнес”. И двата доклада са базирани на резултати от проведено в рамките на вътрешноуниверситетски проект по НИД „Електронно подпомагане на предприемаческите профили и бизнес планирането”. Екипът на проекта е от ЦИУН с ръководител доц. д-р Милен Балтов, а конкретното теренно проучване за предприемачески профили на изучаващите бизнес планиране е базирано на инструмент, споделен от екип на Университета на щата Илинойс и се провежда паралелно в 50 държави.

Силно впечатление направи и докладът на Александър Камчалиев – магистър по специалност "Публична администрация" в първи панел - "Паричен съюз и валутна политика" с доклад на тема „Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ)”. Научен ръководител – доц. д-р Никола Аврейски.