Пробен достъп до Book citation index в Web of Knowledge до 23 ноември 2012 г.

От 24 октомври до 23 ноември 2012 г преподавателите и студентите от БСУ могат да ползват пробен достъп до Book citation index в платформата Web of Knowledge.  Book Citation Index допълва Вашия достъп до цитирания от първичните авторитетни медии: научни списания, научни книги, доклади от конференции.

Book Citation Index

 http://apps.webofknowledge.com/WOS_CitedReferenceSearch_input.do?SID=P13gBB14F2F5hF5GloG&product=WOS&PointOfEntry=home&search_mode=CitedReferenceSearch  дава възможност за:

  • Еднотипно търсене в данните за книги, списания, доклади от конференции, обединени в един общ ресурс. Откривате цитирания едновременно във всички медии
  • Лесно навигиране и осмисляне на цитатните връзки в списания, книги и доклади.

Ако искате да разберете какво ново Book Citation Index на Thomson Reuters Ви предлага, кликнете тук

http://thomsonreuters.com/products_services/science/training/wos/