Проф. д-р Гундолф Байер от Западносаксонския Унивеситет в гр. Цвикау изнесе лекция на тема “Маркова политика на фирмата”

На 3.05. 2007 год.  по линия на международната програма за академичен обмен Сократ/Еразъм в Центъра по икономически и управленски науки беше на посещение проф. д-р Гундолф Байер от Западносаксонския Унивеситет- гр. Цвикау, който изнесе лекция на тема “Маркова политика на фирмата” пред студенти от 3 и 4ти курс на Центъра. Проф. Гундолф завежда катедрата по маркетинг в университета в Цвикау. След лекцията се състоя среща на професора със зам. ректора проф. д-р В. Янков, както и със зам. декана на ЦИУН доц. д-р Л.Анастасова и преподаватели от Центъра и бяха обсъдени възможности за съвместна изследователска дейност и обмен на публикации.