Професионално направление Социални дейности с 6-годишна акредитация

Националната агенция за оценяване и акредитация даде програмна акредитация на професионално направление Социални дейности с възможно най-дълъг срок – 6 години и обща оценка 9,32 (максимална 10).

В резултат на високата оценка за професионалното направление НАОА даде акредитация и на докторска програма „Организация и управление на социалните дейности“ също за 6 години.

Ръководството на ЦХН изказва благодарност на всички преподаватели и бивши и настоящи студенти, взели участие в процеса на акредитация.