Професор Том Силбигер гост-лектор в ЦЮН на БСУ

През периода 5-23 март 2007 г., по програма на Центъра за юридически изследвания в Залцбург, Австрия, гост-лектор в ЦЮН на БСУ беше професор Том Силбигер.

Професор Силбигер е практикуващ адвокат в Ню Йорк, САЩ, с 25 годишен опит в областта на корпоративното и търговското право. Бил е преподавател в Университета в Хелзинки и Хелзинкския Икономически Институт, а също и член на изследователски екип в Правния Институт в Колумбия, САЩ. Член е на Адвокатската колегия в Ню Йорк.

Професор Силбигер изнесе цикъл от лекции и проведе практически занятия със студенти от специалността Право, трети курс. В програмата на курса беше включен общ преглед на американската правна система, както и теми, свързани с различни аспекти на бизнес и търговското право и антитръстовото законодателство.

В програмата, която беше проведена изцяло на английски език, участваха 50 студенти, като на най-изявените от тях проф. Силбигер ще връчи сертификати за успешно участие в курса. Професор Силбигер се срещна с ръководството и преподаватели от ЦЮН, както и със заместник-ректора на БСУ, доцент Христозова. На тези срещи той сподели своите прекрасни впечатления от Университета, от студентите и техните юридически познания, като и от отличното им ниво на владеене на английския език, а така също и изрази благодарност от оказаното му гостоприемство.