Програма

Международна научна конференция

Знанието – традиции, иновации, перспективи

14-15 юни 2013 г.

ПРОГРАМА

 

14 юни 2013 г., петък

12.00 – 14.00 Регистрация на участниците

14.00 – 14.20 Откриване на конференцията зала “Изток”

14.20 – 15.00 Пленарeн доклад  „Технологичното развитие и икономическият просперитет“ - Академик Стефан Воденичаров, председател на БАН

 

Заседания по направления:

  • Икономика, финанси и инвестиции
  • Маркетинг и управление
  • Обществени комуникации (журналистика и връзки с обществеността) и филология
  • Социални дейности и педагогика
  • Право и публична администрация
  • Техника и технологии
  • Информатика и компютърни науки
  •