Промоция на Випуск 2008

Тържествената церемония за връчване на дипломите
на абсолвентите от випуск 2008
на Бургаския свободен университет
ще се състои на


5 декември 2008 г.  
в атриума на БСУ по центрове, както следва:


ЦХН и ЦИТН - от 10 часа
ЦЮН и ЦИУН - от 12 часа

Участие в церемонията ще вземат само предварително регистрираните абсолвенти.
 Регистрацията ще става до 4 декември, вкл. в стая 17.

 

Обръщение на Ректора на БСУ към абсолвентите

Задължителен протокол по отношение на облеклото