Промоция на Випуск 2008

На 5 декември 2008 г. се състоя тържествената промоция на Випуск 2008. Над 800 абсолвенти получиха своите дипломи за завършено висше образование. От тях 23-ма са отличниците на випуска, на които Ректорът проф. д-р Петко Чобанов връчи "Свидетелство за отличие" за постигнати високи резултати в учебната дейност и доказан стремеж за издигане авторитета на БСУ. За първи път се дипломира випускът на служителите от държавната администрация в цяла Югоизточна България, които завършват магистърска програма по Публична администрация.

За втори пореден път в своята история Бургаският свободен университет започна церемонията с жезъл, специално изработен съгласно академичната хералдика и символизиращ единството, мъдростта и независимостта на академичната институция. Жезълът се носеше от проф. дтн Андон Лазаров - преподавател с изявена научнопреподавателска и изследователска дейност.

Приветствие към абсолвентите поднесоха членът на Настоятелството на БСУ и кмет на Община Бургас г-н Димитър Николов и областният управител г-н Любомир Пантелеев.

Поздравителен адрес изпрати вицепремиерът и министър на Министерството на образованието и науката доц.д-р Даниел Вълчев.