Публична лекция на Максим Бехар в БСУ

„Има ли криза в живота ни?” - попита Максим Бехар студентите от специалностите Връзки с обществеността и Журналистика по време на публичната лекция в БСУ. Според председателя на Асоциацията на PR агенциите в България в живота ни има криза, но тя не е финансова. Огромен е дефицитът на ценности, доверие, идеи, лични комуникации. Но от своя страна кризата е и възможност за ново начало, каза още Бехар. Недостигът на идеи, интелект и доверие влияе върху PR компаниите и работната среда в България. Но сам по себе си консултантският бизнес за изграждане на корпоративен имидж управлява кризата и изисква прозрачна и почтена комуникация.

Максим Бехар, който е управител на M3 Communications Group, една от най-мощните PR компании в страната, сподели пред студентите професионалния си опит в управлението на компанията в условията на динамично променящата се среда . PR бизнесът е много печеливш, стига да си професионалист и да умееш да го работиш добре. За 15 години ние имаме реализирани 5200 проекта, каза още Бехар. Винаги сме разчитали на професионалния и индивидуален подход към всеки клиент. Защото този бизнес се базира на междуличностни отношения и комуникации. Ние живеем в реално време, „онлайн”. Моделът на бизнес етиката в компанията е изграден от проактивно поведение, прозрачност, професионализъм и конкурентност. Ние работим с чувството, че с всеки реализиран проект правим прецедент в бизнеса, каза в заключение Максим Бехар.

Лекцията, която предизвика изключителен интерес сред студентите, се организира по проекта „Добрите PR практики” на Центъра по хуманитарни науки към Бургаския свободен университет и е от поредицата срещи с популярни журналисти и PR специалисти от водещи агенции в страната.