Ректорът на БСУ проф. д-р Петко Чобанов се срещна с Джефри ван Орден – докладчик за България в Европейската комисия и депутат в Европeйския парламент

Джефри ван Орден беше в България по личната покана на Соломон Паси – член на Настоятелството на Бургаския свободен университет и Председател на Комисията по външна политика към Народното събрание.

Проф. Чобанов информира евродепутата за международните връзки и дългосрочни контакти на Бургаския свободен университет с университети и академични образователни институции от Европейския съюз, с които университетът има подписани протоколи и споразумения за сътрудничество.

За високия европейски статус на университета говори и фактът, че БСУ е член на Европейската асоциация на университетите и притежава международен сертификат по ISO 9001:2000, сподели пред Джефри ван Орден проф. Чобанов.

Докладчикът за България в Европарламента изрази надежда, че взаимните контакти с БСУ ще се разширят и задълбочат с присъединяването на България към Европейския съюз и налагането на европейските стандарти в областта на висшето образование. Реалната дата за присъединяване на България към Европейския съюз е 1 януари 2007 година, подчерта Джефри ван Орден. Бургаският свободен университет, като най-голямата образователна институция в Югоизточна България, има реална възможност и капацитет за сътрудничество с останалите страни членки в областта на висшето образование.

Джефри ван Орден прие любезната покана на проф. Чобанов да изнесе академична лекция пред студентите и преподавателите на Бургаския свободен университет за перспективите и предизвикателствата пред България при при присъединяването й към Европейския съюз.