Ректорът на БСУ проф. Петко Чобанов - член на УС на Съвета на Ректорите на висшите училища

На Общо събрание на Съвета на ректорите на висшите училища на Република България, проведено на 27.01.2006 г. в Пловдив, Ректорът на БСУ проф. д-р П. Чобанов беше избран за член на Управителния съвет.

За Предсeдател беше преизбран досегашният председател, ректорът на Аграрен университет Пловдив, проф. Йорданка Кузманова.

В Съвета на ректорите членуват ректорите на всички висши училища в България. Сдружението участва във формирането на държавната политика в областта на висшето образование и научните изследвания съвместно с Министерството на образованието и науката, Министерски съвет, Народното събрание.

То разработва и обсъжда проблеми на висшето образование и научните изследвания във висшите училища, като предлага свои решения по тях. Сдружението защитава общите интереси на висшите училища пред обществените и държавни институции, оказва методична помощ на висшите училища, представлява ги в международните институции, свързани с проблемите на висшето образование и научните изследвания.