Руски учени в БСУ

На 14 септември Бургаският свободен университет стана домакин на делегация, съставена от академични преподаватели в най-големите московски държавни университети. Над 40 гости от Държавния Московски университет, Московския държавен университет по печата, Висшия юридически институт, Висшия педагогически институт и много други, разгледаха с интерес модерната сграда и съвременната материална база на университета.

Доц. д-р Галя Христозова – зам.-ректор на БСУ, запозна гостите с образователната, научната и изследователската дейност, както и с високия международен авторитет на Бургаския свободен университет.

Делегацията е в България по линия на сътрудничеството между Московския профсъюз на работещите в средното и висшето образование и науката и Синдиката на българските учители към КНСБ. От българска страна гостите се придружаваха от Председателя на Съюза на българските учители г-жа Янка Такева.