С голям интерес премина конференцията за СНТ в БСУ

СНТ 2014 в БСУ - наградиДнес, на 26 март 2014 г., в БСУ се проведе престижната Национална конференция за студентско научно творчество. За 15-та поредна година организаторът и домакин на мероприятието - Бургаският свободен университет, привлече най-амбициозните възпитаници на висши учебни заведения от цялата страна. Конкурс, превърнал се в традиция и утвърдена платформа, върху която младите надежди на България градят основата на бъдещите си реализации, вдъхвайки живот на иновативни и креативни идеи в съответната област на научна си компетенция.

Интеграцията на българските университети, която се изрази в научните разработки на повече от 190 участници, с над 120 доклада, съумя да превърне този ден в своеобразен празник на науката и младежта.

Академичните възпитаници се съревноваваха в 4 различни секции: „Информатика и технически науки”; „Хуманитарни науки”; „Юридически науки” и „Икономически и управленски науки”.

Регламентът на състезанието се състоеше от 2 равнища: вътрешен форум, на който възпитаниците на БСУ защитаваха своите научни разработки и класиране на най-достойните реферати в Националната студентска сесия. В нея бяха регистрирани участници с доклади от различни университети от цялата страна, сред които: УНСС София, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Стопанска Академия „Димитър А. Ценов”, Свищов, Пловдивски университет, „Паисий Хилендарски”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Национален Военен Университет „Васил Левски”, ВТУ „Тодор Каблешков”, Нов български университет, ТУ Габрово и др.

Борбата на интелектуалното съревнование беше оспорвана, защото „редом с крехките усилия на първокурсниците се състезаваше тежката артилерия на докторантите”.

Новоизбраният ректор на БСУ проф. дпн Галя Христозова oтбеляза, че симбиозата „на толкова позитивна, научна, млада енергия” е гаранция за светло академично бъдеще. „Ние от сега търсим зарята на интелигентността, на научния подход, на различните идеи”, защото „да откриеш в себе си това зрънце, което след време може да те ориентира и да ти очертае пътя към науката е много важно да стане в рамките на студентските аудитории”. „Смятам, че отново днес ще има състезание на умните, иновативните и креативните студенти, които виждат своето бъдеще от студентската скамейка” – коментира тя.

Сред специалните гости бе и Яна Вангелова - заместник-председател на Националното представителство на студентските съвети, която връчи почетни грамоти.

След края на деня, „натоварен с научни емоции и много култура”, специално за всички участници като възнаграждение за положения труд се представи пиесата „Сако от велур” на Станислав Стратиев. Завидни актьорски способности в нея показаха възпитаниците на студентското Театрално ателие на БСУ.

Силвия Ангелова Ангелова

спец. Връзки с обществеността, 1 курс

КЛАСИРАНЕ

СТЕНА НА СЛАВАТА

СНТ 2014 в БСУ - наградени