Събития 2012

ПЛАН

за събития и форуми в БСУ през 2012г.

 

ТЕМА ОРГАНИЗАТОР ВИД ПРОЯВА УЧАСТНИЦИ ДАТА, МЯСТО
ФЕВРУАРИ
1. Международна конференция "Съвременни управленски практики VII". Проекти и региони ЦИУН конференция преподаватели 10-11 февруари 
2. Поетичен празник, посветен на Свети Валентин PR агенция "Практа" поетичен рецитал студенти от специалност ВО, Театрално ателие 13 февруари, Морско казино, 18 часа
3. Семинар "Качество на обучението" ЦИТН семинар преподаватели 17 февруари
МАРТ
1. Институционална акредитация БСУ акредитация всички  
2. Премиера "Римска баня" Театрално ателие постановка студенти 6 март
3. СНТ - вътрешен кръг Всеки център научна студентска проява студенти 15 март
4. Представление "Римска баня" Зам.-ректор по НИД постановка   студенти 27 март
5. СНТ - национален форум Зам.-ректор по НИД научна студентска проява студенти от БСУ и др. висши училища 29 март
АПРИЛ
1. Национални дни на кариерата 2012 JobTiger, Нестле България и СЦКР срещи с водещи компании от различни браншове, предлагащи стажове и работа за студенти студенти, СЦКР 3-4 април
2. Медия свят - вечер на специалностите Журналистика и Връзки с обществеността PR агенция "Практа" и ЦХН среща с известни пиар и журналист, конкурс за студенти и гала вечер студенти от ЦХН и преподаватели  
3. Представление   "Римска баня" Зам.-ректор по НИД постановка   студенти 18 април
4. Вечер на специалностите на ЦИТН ЦИТН среща със завършили и настоящи студенти  студенти, преподаватели, работодатели 27 април
5. Състезание по казуси ЦЮН състезание студенти 29 април
МАЙ
1. Симулативен наказателен процес ЦЮН наказателен процес студенти 5 май
2. Представление "Римска баня" Зам.-ректор по НИД постановка студенти 8 май
3. Републиканска студентска олимпиада по програмиране ЦИТН, ACM International Programing Contest олимпиада 2 отбора студенти от спец.ИКН 12 май
4. Промоция на випуск 2012 БСУ     23 май
5. Конференция ЦИТН, "Сиела" конференция преподаватели 28, 29 и 30 май
ЮНИ
1. Работна среща с представители на бизнеса на тема „Връзката бизнес – обучение” ЦИУН форум Бизнесмени, преподаватели 13 юни
2. Квалификационен курс по социална работа "Европейски модели и практики на социалната работа" ЦХН квалификация преподаватели от Казахстан 15-25 юни
СЕПТЕМВРИ
1. Международен одит по ISO БСУ, ПРК одит на SGS Ректор, зам.-ректори, декани, зам.-декани БСУ
2. Научна конференция  ЦЮН научен форум Декан, зам.-декан 28-29 септември
3. Европейска нощ на учените ЦИУН демонстрации и презентации на научни постижения Студенти, преподаватели, ученици, граждани, бизнесмени 28 септември
ОКТОМВРИ
1. Откриване на учебната година        
2.  Информационен ден по "Еразъм" Международен отдел информационна среща преподаватели студенти 15 октомври
3. Семинар на тема "Нови форми на обучение" ЦИТН семинар преподаватели   
НОЕМВРИ
1. Научна сесия зам.-ректор НИД отчитане на проекти за 2012 г   28 ноември
ДЕКЕМВРИ
1. Промоция на випуск 2012       5 декември