Събития 2013

ПЛАН

за събития и форуми в БСУ през 2013г.

 

ТЕМА ОРГАНИЗАТОР ВИД ПРОЯВА УЧАСТНИЦИ ДАТА, МЯСТО
ФЕВРУАРИ
1. Пресконференция по повод изграждането на университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги БСУ Пресконференция преподаватели 7 февруари, КЦ2, 13 ч.
2. Разговори за любовта Лаборатория за психологична подкрепа и развитие   преподаватели, студенти, външни гости 14 февруари, Библиотеката на БСУ, 13 ч.
3. Награда на Декана Студентска пиар агенция “Практа“   преподаватели, студенти, външни гости 26 февруари, зала “Изток“, 13:30 ч.
МАРТ
1. Презентация на стажантската програма „Чирак, майстор, калфа” на Карфур България Кариерен център   студенти 5 март,13.30ч., зала 218
2. Представление “Човекоядката“ Театрално ателие постановка студенти, преподаватели, гости 12 март, 18 ч.
3. СНТ - вътрешен кръг Всеки център научна студентска проява студенти 14 март
4. Презентация на IT компания „Съдърланд” Кариерен център   студенти 14 март, 15.15ч., зала 424
5. Презентация на тема „Странд Академия в Бургас” Кариерен център   студенти 21 март, 15.00ч., зала 207
6. Стартира курс „Работа с технологии, методи и средства за разработване и провеждане на електронни форми на дистанционно обучение БСУ Квалификация всички преподаватели 21 март 13 г 16-18 часа
7. Представление “Човекоядката“ Театрално ателие постановка студенти, преподаватели, гости 27 март, 18:00 ч.
8. СНТ - национален форум Зам.-ректор по НИД научна студентска проява студенти 28 март
АПРИЛ
1. Национални дни на кариерата 2012
Пресконференция Представител на ръководството на БСУ, Управител на JobTiger 29 март 11ч., КЦ

Подготвителен семинар студенти
2 април 13:15ч. зала 218
JobTiger, Нестле България и СЦКР срещи с водещи компании от различни браншове, предлагащи стажове и работа за студенти студенти, СЦКР 3 април
Презентация на Уникредит Булбанк Кариерен център   студенти 2 април 14:30 ч. зала 218
Презентация на международната финансова консултантска компания KPMG Кариерен център   студенти 3 април 14:00 ч. зала 218
2. Представление “Човекоядката“ Театрално ателие постановка студенти, преподаватели, гости 11 април, 18:00 ч.
3. РВД представя професията „Ръководител на полети” Кариерен център   студенти, СЦКР 18 април, 15:00 ч.
4. Медия свят- вечер на специалностите Журналистика и Връзки с обществеността Студентска пиар агенция “Practa“, ЦХН      
5. Вечер на специалностите ЦИТН среща със завършили и настоящи студенти студенти, преподаватели, работодатели 25 април
6. Трето междууниверситетско състезание по решаване на казус ЦЮН състезание по гражданско и търговско право студенти от юридически факултети, преподаватели 27 април, 09:00 ч., 207 зала
МАЙ
1. "Сънища в библиотеката" Библиотека, Театрално ателие спектакъл студенти, преподаватели, гости 9 май, библиотека, 16:00 ч.
2. Участие в Национална олимпиада по програмиране ЦИТН олимпиада студенти СУ, 11-12.05=2013 г.
3. Представление “Човекоядката“ Театрално ателие постановка студенти, преподаватели, гости 15 май, 18:00 ч.
4. Промоция на випуск 2012 БСУ  
23 май
5. Обучение по проекта PR 2.0 Преподаватели от ЦХН  обучение  студенти, преподаватели 18-28 май
           
ЮНИ
1. Международна конференция "Знанието – традиции, иновации, перспективи" Президент и зам. ректор по НИД на БСУ научна конференция

14-15 юни
2. Семинар за обучението при малки учебни групи и I, II курс ЦИТН семинар преподаватели
 
СЕПТЕМВРИ
1. Международен одит по ISO БСУ, ПРК одит на SGS Ректор, зам.-ректори, декани, зам.-декани 12-13 септември
           
2. Европейска нощ на учените ЦИУН демонстрации и презентации на научни постижения Студенти, преподаватели, ученици, граждани, бизнесмени
ОКТОМВРИ
1. Откриване на учебната година        
2.  Информационен ден по "Еразъм" Международен отдел информационна среща преподаватели, студенти
3. Семинар за представяне на Майкрософт ЦИТН семинар преподаватели, студенти  
НОЕМВРИ
1. Научна сесия зам.-ректор НИД отчитане на проекти за 2013 г   28 ноември
2. Семинар на защитилите дисертации ЦИТН Представяне на автореферат преподаватели, студенти  
ДЕКЕМВРИ
1. Промоция на випуск 2013 БСУ   Завършили студенти 5 декември