Съобщение за студентите от ЦИУН

До всички Студенти от ЦИУН

Във връзка с предстоящите на 24.03.2011 г. избори на членове на Студентски съвет при БСУ, имате възможност да изявите интерес за издигане на вашите кандидатури.

На 24.03.2011г. (четвъртък) всички желаещи студенти да се явят в зала 106 от 14.00 ч.

До всички Групови отговорници от ЦИУН

На 24.03.2011г. (Четвъртък)  ще се проведе Делегатско събрание на Груповите отговорници, за избор на членове на Студентски съвет от ЦИУН.

Съгласно новия Правилник на СС груповите отговорници избират членовете на Студентския съвет и следва да се явят в зала 106 в 14:00 часа.

За информация:  стая 209 ( Студентски съвет) или ss@bfu.bg