Съобщения по програма „Еразъм“

За учебната 2012/2013 година по програма „Еразъм“ Бургаският свободен университет получи Договор за финансиране на студентска и преподавателска мобилност както следва:

  1. За студентите от ЦИУН
  2. За студентите от ЦХН
  3. За студентите от ЦИТН
  4. За студентите от ЦЮН
  5. За преподавателите

Критерии за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване

Критерии за участие в студентска мобилност с цел обучение

СПИСЪК на класирани студенти от ЦИУН

СПИСЪК на класирани студенти от ЦИТН

СПИСЪК на класирани студенти от ЦХН