Семинар на ЦИТН с фирма "ТехноЛогика"

ТехноЛогика в БСУЕдна от най-големите български софтуерни компании „ТехноЛогика” сподели своя опит пред студенти от магистърската програма „Информационна сигурност” в БСУ. Лекторът Георги Георгиев – ръководител на офиса на фирмата в Бургас, представи своя практически опит в разработването на сигурни приложения с бази от данни, на 11 януари 2014 г. в 111 зала на БСУ. Той и проф. Даниела Орозова (от БСУ) показаха пред студентите конкретни мерки за защита на данните и предварителни стъпки, необходими за подсигуряване на безопасна среда, прилагани в практиката.

Разработките в ТехноЛогика са базирани на утвърдени световни стандарти с продукти на Oracle и Microsoft,  CASE и компонентно програмиране, Java, .NET, OLAP, WEB, SOA, BPEL, XML. Компанията има 20 годишен опит в  разработката на информационни системи от национален мащаб и значение, като  част от тях са свързани с изискванията на НАТО или ЕС и са преминали през съответната сертификация. Множество от проектите са финансирани от  Европейския съюз, Световната банка или Американското правителство. Екипите на ТехноЛогика имат богат опит в изграждането цялостни информационни системи, включително: оперативни транзакционни системи(OLTP), електронни регистри, хранилища на данни (Datawarehouse), управленски информационни системи, географски информационни системи (ГИС) и др.